Czeskie karty telefoniczne

Czeskie karty można kolekcjonować w następujących podstawowych obszarach:

  1. Karty firmy Český Telecom (dawny SPT Telecom)
  2. Karty GSM
  3. Citycards

(dawniej )


Karty chipowe

Czeski monopolista telekomunikacyjny, firma Český Telecom (do 31.12.1999 funkcjonowała pod nazwą SPT Telecom), karty chipowe wydaje od samego początku (czyli od roku 1993). Karty wydane w tym państwie (nie licząc kilku pierwszych) można łatwo rozpoznać po napisie „Česká Republika” na rewersie karty.

Dla czeskich kart charakterystyczna jest stosunkowo duża ilość wydawanych kart specjalnych (prywatnych oraz promocyjnych) - stanowią one około jednej trzeciej wszystkich wydanych kart.

Podobnie jak karty czechosłowackie i słowackie, karty czeskie możemy podzielić na publiczne, prywatne i promocyjne:

Wszystkie karty są numerowane jedną numeracją wspólną dla wszystkich rodzajów kart (publicznych, prywatnych, promocyjnych) - numer, drukowany na rewersie karty, ma postać xx/mm.rr, gdzie xx to kolejny numer w ramach jednego roku rr a mm oznacza miesiąc, w którym została zamówiona emisja karty. Ciekawostką jest, że w roku 1998 ukazały się przez pomyłkę dwie karty o numerze 31 (31/08.98 oraz 31/10.98).

Niestety, czeskie automaty bardzo rysują karty, więc trudno je zdobyć w idealnym stanie.
Lista czeskich kart chipowych


Karty typu pre-paid

Podobnie jak w Polsce (a nawet nieco wcześniej), w Czechach pojawiły się karty pre-paid czeskiego telefonicznego monopolisty, firmy Český Telecom (wtedy jeszcze SPT Telecom), odpowiednik polskich Telekart.
Lista czeskich kart pre-paid

Karty


W Czechach od kilku lat funkcjonują dwie sieci telefonii komórkowej: Eurotel i Paegas. Niedawno dołączyła do nich trzecia sieć Oskar.

Więcej o czeskich kartach GSM napiszę tu wkrótce (jak również dodam listy tych kart).

Citycards

Odrębną rodzinę kart chipowych w Czechach stanowią wydawane od 1993 roku karty zwane Citycards. Mamy tu w zasadzie do czynienia ze specyficznym rodzajem kart płatniczych - gotówka, którą klient wydał kupując kartę, wyznacza limit zakupów, których może dokonać przy użyciu karty. Zakupów dokonuje się w specjalnych automatach, w których można zaopatrzyć się w napoje, artykuły spożywcze, gazety, papierosy, itp. Mogą też być używane do realizacji rozmów telefonicznych w specjalnych, przeznaczonych tylko dla posiadaczy tych kart, automatach telefonicznych.

Możemy wyróżnić następujące rodzaje tych kart:

Lista citycards