Nowości na stronach Telekartysty

Poniższy wykaz zawiera wszystkie najistotniejsze zmiany i uzupełnienia wprowadzone na stronach Telekartysty od momentu ich powstania. Nie obejmuje on uzupełnień i modyfikacji list polskich kart wydawanych przez TP SA oraz moich list kart na wymianę, które są aktualizowane przeze mnie na bieżąco (listy kart TP SA - dwa razy w miesiącu, wymiana - z reguły raz w tygodniu).