Przewodnik po awersach polskich kart telefonicznych

Na początek, żeby nie było żadnych nieporozumień, małe wyjaśnienie: awers karty telefonicznej to ta strona karty, na której znajduje się liczba określająca ilość jednostek na karcie lub jej nominał. Dla kart wydanych przez TP S.A. tak się akurat składa, że jest to ta strona, na której znajduje się pasek magnetyczny lub chip.

W Polsce do pewnego momentu wszystkie awersy kart były standardowe, standard ten jednak ulegał przeobrażeniom, więc wśród „standardowych” awersów możemy wyróżnić kilka ich odmian różniących się następującymi szczegółami:

Karty magnetyczne
Szerokość paska magnetycznego (dotyczy wszystkich awersów kart magnet.)
 s szeroki pasek magnetycznypasek szeroki (12 mm)
 w wąski pasek magnetycznypasek wąski (6 mm)
 z wąski pasek zamiast szerokiegopasek wąski na awersie przeznaczonym dla paska szerokiego - taki pasek znajduje się tylko na odmianie karty nr 75 z kamieniczkami w Zamościu (nakład tej rzadko spotykanej odmiany to 1300 sztuk)
Awersy PPTT (Poczta Polska Telegraf Telefon) (przykładowy awers 25spd)
 p trąbka na awersieawers z charakterystyczna trąbką u dołu karty
 pd awers z trąbką i z dłuższą skaląodmiana awersu z trąbką z dłuższą skalą pod paskiem magnetycznym (56 mm)
Biało-czerwone awersy TP S.A. (przykładowy awers 50wbt)
 b czarny napisczarny napis TELEKOMUNIKACJA POLSKA u góry karty
 n niebieski napisniebieski napis TELEKOMUNIKACJA POLSKA u góry karty
 t 
TELEFONICA TELEFONICA LTD.
„TELEFONICA” „TELEFONICA LTD.”
w lewym dolnym rogu awersu jest czarny napis TELEFONICA lub TELEFONICA LTD. (z cudzysłowem lub bez)
 g niebieskie logo TELEFONICAw lewym dolnym rogu awersu jest niebieskie logo i napis TELEFONICA
Nowe awersy TP S.A.
 e 
niebieski 25j. zielony 50j. czerwony 100j.

standardowy awers: niebieski - dla kart 25-jednostkowych, zielony dla kart 50-j., czerwony dla kart 100-j., czyli jeden z powyższych
 x awers niestandardowy, niepowtarzalny, występujący najczęściej tylko na jednej karcie
 
 
Karty elektroniczne
Rodzaje awersów
 e 
zielony 50j. czerwony 100j.

standardowy awers: zielony dla kart 50-j., czerwony dla kart 100-j., czyli jeden z przedstawionych obok
 x awers niestandardowy, niepowtarzalny, występujący najczęściej tylko na jednej karcie
Rodzaje chipów
 Se Sempacduży chip firmy Sempac
 Se1 Sempac 1mały chip firmy Sempac
 S Schlumbergersrebrny chip firmy Schlumberger