Polskie karty GSM

[ Wspólne wyróżniki ]   [ ERA ] [ Plus ] [ Idea ]    [ Lista kart GSM ]    [ Pomoc ]

Pomimo, że operatorzy telefonii komórkowej GSM działają na polskim rynku od kilku lat (ERA i Plus od 1996 roku, Idea od 1998 roku), do tej pory nie skatalogowano w sposób zadowalający wydanych przez te firmy kart SIM oraz kart typu PRE-PAID, czyli popularne „zdrapki”. Pierwszy raz temat poruszono symbolicznie w FONOKARTYŚCIE 4/5'98, próbę skatalogowania kart podjęli też w swoim najnowszym katalogu Ćwikowscy. Obie te publikacje zawierają jednak sporo luk, szczególnie zawiedli Ćwikowscy, którzy w Polsce chyba mają największe predyspozycje do stworzenia kompletnej listy. Postanowiłem więc pomóc innym zbieraczom i zebrać informacje o wydanych w Polsce kartach GSM w jednym miejscu.

Na początek małe wyjaśnienie. Ponieważ zdecydowana większość znanych mi zbieraczy (ze mną włącznie) zbiera karty SIM bez chipa, zwane potocznie ramkami, lista, którą opracowałem, dotyczy tylko takich kart. Nie uwzględniłem na niej kart z niewyłamywalnym chipem (Plus, a być może i ERA, wydał kilka takich na początku swej działalności) oraz odmian kart, które różnią się jedynie częścią karty z chipem bądź samym chipem.

Dla polskich kart SIM charakterystyczne jest, przynajmniej na razie, małe urozmaicenie obrazków na kartach, co znakomicie utrudnia odróżnienie poszczególnych odmian kart, które różnią się od siebie jedynie drobnymi szczegółami. Podstawowym wyróżnikiem dla kart bez chipa (oczywiście poza obrazkiem na karcie) jest ilość, wielkość i rozmieszczenie ząbków w otworze po chipie.

Czy karty mogą jeszcze różnić się czymś innym? Okazuje się, że tak. Poniżej przedstawiam wykaz takich wyróżników, którymi różnią się poszczególne, z pozoru identyczne karty.
Opisuję również inne elementy kart, na które warto zwracać szczególną uwagę - na razie nie wykryłem jeszcze żadnych różniących się nimi odmian, ale co najmniej dla niektórych z nich jest to wysoce prawdopodobne. (w poprzednich wersjach niniejszego artykułu takimi potencjalnymi wyróżnikami były np. różne warianty logo chipa i daty ważności na zdrapkach - a dzisiaj już są znane odmiany, które różnią się właśnie tymi elementami) Mam nadzieję, że z Waszą pomocą, tak jak miało to już miejsce wiele razy do tej pory, uda mi się wyjaśnić, na ile te potencjalne wyróżniki są nimi w rzeczywistości.


Wyróżniki wspólne dla wszystkich firm

Logo chipa

Na niektórych kartach SIM występuje czarne lub czarno-białe, okrągłe logo chipa. Logo występuje z prawej strony rewersu karty w dolnym lub górnym narożniku. Jak na razie zidentyfikowałem cztery podstawowe postaci tego logo:

cz/b czarny chip z białą „izolacją” (to że jest czarno-biały widać na kolorowych tłach),
cz czarny mniejszy chip („izolacja” w chipie nie jest biała, tylko w kolorze tła),
Moreno czarny większy chip („izolacja” w chipie jest zawsze w kolorze tła), który występuje zawsze razem z logiem Moreno (stylizowana literka i),
b1b2
b3
biały chip („izolacja” w chipie w kolorze tła).

Biały chip występuje w co najmniej trzech różnych rozmiarach, ale, ze względu na brak innych cech szczególnych, dość trudno je rozróżnić gołym okiem. Trzy rodzaje czarnego chipa również różnią się wielkością, co widać na powyższych ilustracjach (zachowano proporcje pomiędzy poszczególnymi obrazkami).

Karty różniące się tylko logo chipa występują u wszystkich trzech firm. Charakterystyczne jest, że na razie wykryto jedynie odmiany typu: logo chipa/brak logo lub logo chipa+moreno/logo smamego chipa a nie wykryto odmian różniących się jedynie wielkością logo. Jest prawdopodobne, że taki stan rzeczy wynika z tego, iż różnicę w wielkości logo stosunkowo trudno wykryć, a nie z tego, że takich odmian po prostu nie ma.

Wykończenie powierzchni karty

Powierzchnie kart SIM mogą być:

Ciekawostką jest, że u SIM-ow Plus GSM często awers i rewers karty są wykończone inną techniką (rewers jest najczęściej matowy, awers powlekany lub lakierowany).
Powyższym różnicom towarzyszy z reguły jakiś inny wyróżnik (ilość i rozmieszczenie ząbków, brak lub nie logo chipa, itp.). Jak na razie nie udało mi się znaleźć kart różniących się jedynie tym szczegółem, ale warto pamiętać, że tu też możemy trafić na ciekawą odmianę.

Sposób nadruku numeru oraz kodu na zdrapce

Ten wyróżnik jest charakterystyczny tylko dla zdrapek. Numer i kod na zdrapce mogą być wydrukowane inną czcionką, na innym podkładzie, inną techniką, itp. Na razie odmiana tego rudzaju występuje jedynie u zdrapek POP-a.


ERA

Wydaje się, że ERA używa stale jednego i tego samego niebieskawego obrazka na swoich kartach SIM. Jeżeli ale dobrze przyjrzeć się kartom tej firmy, można dostrzec kilka różnic:

Przez jakiś czas, i to bynajmniej nie w początkowym okresie, były u ERY w sprzedaży karty SIM bez żadnego nadruku (zupełnie białe).

Posród ramek ERY można znaleźć kilka odmian różniących się jedynie logo chipa.

TAK-TAK

Wprowadzony przez ERĘ system pre-paid TAK-TAK wyróżnia się charakterystycznymi zdjęciami pingwinów na SIM-ach i zdrapkach. Przyglądając się TAK-TAKowym SIM-om, poza ząbkami i logami chipów, warto zwrócic uwagę na:

U zdrapek TAK-TAKa warto zwracać uwagę na ilość pingwinów :-) (na starszych wariantach zdrapek były zawsze dwa pingwiny, na nowszych jest jeden, dwa lub trzy pingwiny w zależności od nominału zdrapki). Każda zdrapka ma datę ważności, ale jak dotąd nie udało mi się wykryć zdrapek TAK-TAKa różniących się jedynie tym elementem - zmiana daty ważności wiąże sie tu ze zmianą wyglądu lub nominału karty.


Plus

plus1 plus2
wer. 1wer. 2

Plus wydał dwa podstawowe warianty karty SIM: z układem elektronicznym oraz z kulą ziemską. Dla kuli ziemskiej nie udało mi się wykryć żadnych nietypowych odmian, przypadek układu elektroniczego jest o wiele ciekawszy.

Krzysiek Ligienza odkrył ciekawą odmianę: dwie karty, które różnią się jedynie pozycją logo chipa na karcie. Na jednej z nich logo (czarny chip z białą izolacją) jest na tym samym poziomie, co napis „Polkomtel S.A.”, na drugiej identyczne logo jest wyraźnie poniżej linii napisu. Najlepiej zobaczyć to na załączonych obrazkach.

A żeby było jeszcze ciekawiej, karta oznaczona na ilustracji jako wer. 1 (logo na tym samym poziomie co napis „Polkomtel S.A.”) istnieje w dwóch wariantach kolorystycznych: jaśniejszym i istotnie ciemniejszym.

Poza tym wsród ramek z układem elektronicznym można też spotkać odmiany różniące się jedynie logo chipa.

Simplus

Ramki Simplusa na razie niczym ciekawym się nie wyróżniają. Jeszcze nudniej wyglądają zdrapki w tym systemie (nie mają nawet daty ważności).


Idea

Karty tej firmy są pod wieloma względami interesujące. Po pierwsze dlatego, że w Idei istnieją trzy rodzaje kart:

  1. normalne karty Idei,
  2. karty w systemie Dual (krzyżówka w jednym aparacie DCS 1800 Idei z analogowym systemem Centertela),
  3. karty w systemie POP.

Karty Dual od kart normalnych łatwo odróżnić, gorzej z rozróżnieniem kart normalnych i POP. W odróżnieniu od TAT-TAKa i Simplusa, niektóre ramki POP są prawie identyczne jak normalne karty Idei. Jedyna rzecz, wg której da się je rozróżnić, to napis na rewersie karty:

Napis na rewersie normalnej karty IdeaNapis na rewersie karty POP
Odpowiemy na każde
Twoje pytanie
pod bezpłatnym
całodobowym
numerem Biura
Obsługi Klienta
*22 (z telefonu
DCS lub NMT)
Odpowiemy na każde
Twoje pytanie
pod całodobowym
numerem Biura
Obsługi Klienta *22
(z telefonu DCS)

Ciekawym wyróżnikiem na kartach Idei jest numer telefonu na rewersie karty. Na kartach numer ten występuje w dwóch postaciach:

Ramki które różnią się tylko tym numerem wykryto na razie dla normalnych kart (wariant „Mężczyzna obejmujący dziecko”) oraz kart Dual. Ponieważ numer ten występuje na wszystkich rodzajach kart Idei, warto na niego zwracać szczególną uwagę.

Kolejna odmiana utwierdza mnie w przekonaniu, że zanim jakąś ramke GSM uznamy za identyczną z którąś w naszej kolekcji i należy ją bardzo, bardzo dokładnie obejrzeć! Dla karty Dual w wariancie „0 800 23456” istnieje odmiana różniąca się jedynie... brakiem lub nie znaku ® przy napisie Idea!

Również wśród ramek Idei występują odmiany różniące się jedynie logo chipa (na pewno dla normalnej karty, wariant „Mężczyzna obejmujący dziecko”).

POP

Poza tym, że pierwszą ramkę POP-a trudno odróżnić od normalnej karty Idei, nic ciekawego na temat tych kart nie jestem w stanie powiedzieć... (patrz opis normalnych ramek Idei)

Odmiany zdrapek POP-a najłatwiej rozróżnić wg daty ważności. Zdrapki o nominale 50 zł (być może również te za 5 zł i 100 zł, niestety nie posiadam ich, więc trudno mi się tu wypowiadać) różnią się co prawda również napisami na rewersie, ale data zdecydowanie najbradziej rzuca się w oczy. Teoretycznie mogą też istnieć odmiany o takiej samej dacie ważności a różnym rewersie, ale na razie takich nie spotkałem...

Wśród zdrapek POP-a (dotyczy zdrapek 50 zł ważnych do 31/12/1999) udało mi się wykryć odmianę, która różni się sposobem nadruku kodu i numeru karty:

Z kolei zdrapki 50 zł ważne do 31/12/2001 występują w odmianach z kodem lub bez kodu paskowego na rewersie karty.Lista kart GSM

A tu znajduje się lista znanych mi do tej pory polskich ramek i zdrapek GSM, którą sporządziłem w oparciu o dane z FONOKARTYSTY 4/5'98, Katalogu'99 Ćwikowskich, listę kart GSM Krzysztofa Ligienzy oraz własną kolekcję.

Fragment powyższej listy dotyczący zdrapek POPa przedstawiłem również w bardziej przejrzystym układzie - posortowany wg serii.Pomoc

Niniejszy artykuł jest pierwszą próbą systematycznego podejścia do zagadnienia polskich kart GSM. Mam nadzieję, że jego kolejne wersje w coraz bardziej wyczerpujący sposób obejmą ten ciekawy temat. I nie ukrywam, że liczę tutaj na Waszą pomoc - jest praktycznie niemożliwe ogarnięcie w pojedynkę całości tego obszernego tematu...

Jeżeli więc posiadasz kartę lub odmianę, której nie ma w moim spisie, to daj znać (folwar@poczta.onet.pl). Czekam również na Wasze uwagi, komentarze, propozycje, opinie...