<<< P$ 1 Plus - kupony Simplus P$ 5 >>>
Rodzaje kodów paskowych i numerów zdrapek I
K1 - duże cyfry zdrapki
duży kod paskowy, duże cyfry kodu i zdrapki
K1 - duże cyfry zdrapki
K2 - mniejsze cyfry zdrapki
duży kod paskowy, duże cyfry kodu, mniejsze cyfry zdrapki
K2 - mniejsze cyfry zdrapki
5 zl (zielona)
30 000 1998 5 zł
P$ 1
C: P$01
K: T1
L
50 zl (pomaranczowa)
1998 50 zł
P$ 2
C: P$02
K: W2
L K1 [1]
L napis 'PROBKA' pod zdrapka [2]
100 zl (fioletowa)
370 000 1998 100 zł
P$ 3
C: P$03
K: X1
L K1 [1]
L napis 'PROBKA' pod zdrapka [2]
La Linea 150/180 I
300 000 2000 150/180 zł
P$ 4
C: P$04
K: Y1
L K1 [1]
L K2 [2]
Identyczne: P$ 20
Patrz też: P$ 38, P$ 53
La Linea 50 I
2 300 000 2000 50 zł
P$ 5
C: P$05
K: W5
L K1 [1]
L K2 [2]
Identyczne: P$ 18, P$ 23
Patrz też: P$ 30, P$ 39, P$ 41, P$ 48, P$ 49, P$ 51
<<< P$ 6 Plus - kupony Simplus P$ 11 >>>
La Linea 100 I
370 000 2000 100 zł
P$ 6
C: P$06
K: X5
L K1
Identyczne: P$ 19
Patrz też: P$ 37, P$ 52
La Linea 30
150 000 2001 30 zł
2002
P$ 7
C: P$15
K: U1
L K2
Identyczne: P$ 16, P$ 17, P$ 27
Patrz też: P$ 29, P$ 40, P$ 46, P$ 47, P$ 50
Uwaga: Pierwsza zdrapka Simplusa z data (a raczej rokiem) waznosci - napis 'karta wazna do konca 2002' znajduje sie na rewersie karty w 4. wierszu liczac od dolu. Od karty nr P$ 16 rok waznosci jest juz podawany na wszystkjich zdrapkach Simplusa.
Historia komunikacji 1/8 - wiadomosc w butelce
130 000 2001 50 zł
P$ 8
C: P$07
K: W11
L K2
Historia komunikacji 2/8 - jezyk migowy
130 000 2001 50 zł
P$ 9
C: P$08
K: W12
L K2
Historia komunikacji 3/8 - goniec
130 000 2001 50 zł
P$ 10
C: P$09
K: W13
L K2
Historia komunikacji 4/8 - tam-tamy
130 000 2001 50 zł
P$ 11
C: P$10
K: W14
L K2
<<< P$ 12 Plus - kupony Simplus P$ 16 >>>
Historia komunikacji 5/8 - golebie pocztowe
130 000 2001 50 zł
P$ 12
C: P$11
K: W15
L K2
Historia komunikacji 6/8 - sygnalizacja flagowa
130 000 2001 50 zł
P$ 13
C: P$12
K: W16
L K2
Historia komunikacji 7/8 - sygnaly dymne
130 000 2001 50 zł
P$ 14
C: P$13
K: W17
L K2
Historia komunikacji 8/8 - megafon
130 000 2001 50 zł
P$ 15
C: P$14
K: W18
L K2
Odmiany w kroju liczby 30 na rewersie zdrapek 30 zł
30N - cyfry normalne
cyfry 30 na rewersie karty w ramce są normalne
30N - cyfry normalne
30D - cyfry nautyczne
cyfry 30 na rewersie karty w ramce są nautyczne (3 sięga poniżej linii tekstu, 0 jest niższe)
30D - cyfry nautyczne
La Linea 30 - 30 dni I
150 000 2001 30 zł
2002
P$ 16
C: P$15a
K: U3
L K2
Identyczne: P$ 7, P$ 17, P$ 27
Patrz też: P$ 29, P$ 40, P$ 46, P$ 47, P$ 50
<<< P$ 17 Plus - kupony Simplus P$ 17 >>>
Rodzaje kodów paskowych i numerów zdrapek II
K3 - rozstrzelone cyfry
średni kod paskowy, małe, bezszeryfowe, „rozstrzelone” cyfry kodu i zdrapki
K3 - rozstrzelone cyfry
K4 - szeryfowe
niski kod paskowy, czcionka cyfr kodu i zdrapki szeryfowa
(patrz karta
P$ 18)
K4 - szeryfowe
K5 - wąskie 3Z4C
średni kod paskowy, wysokie, wąskie cyfry kodu i zdrapki, cyfra 3 z ostrym górnym brzuszkiem, 4 otwarta, 7 z załamaną nóżką
Podobne kody:
K6, K12
K5 - wąskie 3Z4C
K6 - wąskie 3B4O
średni kod paskowy, wysokie, wąskie cyfry kodu i zdrapki, cyfra 3 z zaokrąglonym górnym brzuszkiem, 4 zamknięta, 7 z prostą nóżką
Podobne kody:
K5, K12
K6 - wąskie 3B4O
K7 - grube ciasne
niski kod paskowy, czcionka cyfr kodu pogrubiona, praktycznie bez odstępów pomiędzy cyframi, czcionka zdrapki szeryfowa
(patrz karta
P$ 40)
K7 - grube ciasne
K8 - szerokie
niski kod paskowy, cyfry kodu szerokie, niepogrubione, czcionka zdrapki bezszeryfowa
(patrz karty
P$ 39, P$ 40, P$ 41, P$ 46, P$ 48)
K8 - szerokie
K9 - grube z odstępami
niski kod paskowy, czcionka cyfr kodu pogrubiona, wyraźne odstępy pomiędzy cyframi i czcionka zdrapki szeryfowa
(patrz karty
P$ 40, P$ 46, P$ 48)
K9 - grube z odstępami
La Linea 30 - 30 dni II
950 000 2001 30 zł
2003
P$ 17
C: P$15b
K: U5
L K2 [1]
L K3 [2]
Identyczne: P$ 7, P$ 16, P$ 27
Patrz też: P$ 29, P$ 40, P$ 46, P$ 47, P$ 50
<<< P$ 18 Plus - kupony Simplus P$ 23 >>>
La Linea 50 II
4 000 000 2001 50 zł
2003
P$ 18
C: P$05a
K: W19
L K2 [1]
L K3 [2]
L K4 [3]
Identyczne: P$ 5, P$ 23
Patrz też: P$ 30, P$ 39, P$ 41, P$ 48, P$ 49, P$ 51
La Linea 100 II
200 000 2001 100 zł
2003
P$ 19
C: P$06a
K:
L K2 [1]
L K3 [2]
Identyczne: P$ 6
Patrz też: P$ 37, P$ 52
La Linea 150/180 II
350 000 2001 150/180 zł
2003
P$ 20
C: P$04a
K:
L K2 [1]
L K3 [2]
Identyczne: P$ 4
Patrz też: P$ 38, P$ 53
Sport 1/6 - tenis
120 000 2001 50 zł
2003
P$ 21
C: P$16
K:
L K2
Sport 2/6 - szachy
120 000 2001 50 zł
2003
P$ 22
C: P$17
K:
L K2
Sport 3/6 - wyscigi konne
120 000 2001 50 zł
2003
P$ 23
C: P$18
K:
L K2
<<< P$ 24 Plus - kupony Simplus P$ 25 >>>
Sport 4/6 - zeglarstwo
120 000 2001 50 zł
2003
P$ 24
C: P$19
K:
L K2
Sport 5/6 - kolarstwo
120 000 2001 50 zł
2003
P$ 25
C: P$20
K:
L K2