<<< P$ 26 Plus - kupony Simplus P$ 28 >>>
Sport 6/6 - siatkówka
120 000 2001 50 zł
2003
P$ 26
C: P$21
K:
L K2
La Linea 30 - rewers 1,2,3
900 000 2002 30 zł
2003
P$ 27
C: P$15c
K:
nowy rewers, tylko w jezyku polskim
L K3 [1]
L K5 lub K6 [2]
Identyczne: P$ 7, P$ 16, P$ 17
Patrz też: P$ 29, P$ 40, P$ 46, P$ 47, P$ 50
Rodzaje rewersów zdrapek 50 zł ważnych do końca 2004 i 2005 roku
R1 - bez odstępu
Na rewersie karty w prawej kolumnie nie ma odstępu pomiędzy 2 i 3 wierszem od dołu. (patrz karta P$ 39)
R1 - bez odstępu
R2 - mały odstęp
Na rewersie karty w prawej kolumnie odstęp pomiędzy 2 i 3 wierszem od dołu jest mały, napis „POLKOMTEL S.A.” z prawej strony nie sięga poniżej 3 wiersza od dołu.
R2 - mały odstęp
R3 - duży odstęp
Na rewersie karty w prawej kolumnie odstęp pomiędzy 2 i 3 wierszem od dołu jest duży, napis „POLKOMTEL S.A.” z prawej strony sięga poniżej 3 wiersza od dołu.
(patrz karty
P$ 41, P$ 48)
R3 - duży odstęp
La Linea 50 - rewers 1,2,3
4 000 000 2002 50 zł
2003
P$ 28
C: P$05b
K:
nowy rewers, tylko w jezyku polskim
L K3 [1]
L K5 lub K6 [2]
Identyczne: P$ 5, P$ 18
Patrz też: P$ 30, P$ 39, P$ 41, P$ 48, P$ 49, P$ 51
<<< P$ 29 Plus - kupony Simplus P$ 35 >>>
La Linea 30 - bez telefonu I
3 000 000 2002 30 zł
2004
P$ 29
C: P$22
K:
brak logo telefonu na awersie, 30N - normalne 30 w ramce na rewersie
L K5 [1]
L K6 [2]
L K3 [3]
Identyczne: P$ 40, P$ 46, P$ 47, P$ 50
Patrz też: P$ 7, P$ 16, P$ 17, P$ 27
La Linea 50 - bez telefonu I
2002 50 zł
2004
P$ 30
C: P$23
K:
brak logo telefonu na awersie, R2 - na rewersie napis "OBSLUGA KLIENTA" po malym odstepie
L K6
Identyczne: P$ 39, P$ 41, P$ 48, P$ 49, P$ 51
Patrz też: P$ 5, P$ 18, P$ 28
Miasta 1/6 - Kraków
2002 50 zł
2004
P$ 31
C: P$24
K:
R2 - na rewersie napis "OBSLUGA KLIENTA" po malym odstepie
L K6
Miasta 2/6 - Gdansk
2002 50 zł
2004
P$ 32
C: P$25
K:
R2 - na rewersie napis "OBSLUGA KLIENTA" po malym odstepie
L K3
Miasta 3/6 - Torun
2002 50 zł
2004
P$ 33
C: P$26
K:
R2 - na rewersie napis "OBSLUGA KLIENTA" po malym odstepie
L K3
Miasta 4/6 - Warszawa
2002 50 zł
2004
P$ 34
C: P$27
K:
R2 - na rewersie napis "OBSLUGA KLIENTA" po malym odstepie
L K5
Miasta 5/6 - Lódz
2002 50 zł
2004
P$ 35
C: P$28
K:
R2 - na rewersie napis "OBSLUGA KLIENTA" po malym odstepie
L K3
<<< P$ 36 Plus - kupony Simplus P$ 42 >>>
Miasta 6/6 - Poznan
2002 50 zł
2004
P$ 36
C: P$29
K:
R2 - na rewersie napis "OBSLUGA KLIENTA" po malym odstepie
L K5
La Linea 100 - bez telefonu
2003 100 zł
2004
P$ 37
C:
K:
L K6
Identyczne: P$ 52
Patrz też: P$ 6, P$ 19
La Linea 150/180 - bez telefonu
2003 150/180 zł
2004
P$ 38
C:
K:
L K6
Identyczne: P$ 53
Patrz też: P$ 4, P$ 20
La Linea 50 - bez telefonu II
2003 50 zł
2004
P$ 39
C:
K:
R1 - na rewersie brak odstepu przed napisem OBSLUGA KLIENTA
L K8
Identyczne: P$ 30, P$ 41, P$ 48, P$ 49, P$ 51
Patrz też: P$ 5, P$ 18, P$ 28
La Linea 30 - bez telefonu II
2003 30 zł
2004
P$ 40
C:
K:
brak logo telefonu na awersie, 30D - nautyczne 30 w ramce na rewersie
L K7 [1]
L K8 [2]
L K9 [3]
Identyczne: P$ 29, P$ 46, P$ 47, P$ 50
Patrz też: P$ 7, P$ 16, P$ 17, P$ 27
La Linea 50 - bez telefonu III
2003 50 zł
2004
P$ 41
C:
K:
brak logo telefonu na awersie, R3 - na rewersie napis "OBSLUGA KLIENTA" po duzym odstepie
L K8
Identyczne: P$ 30, P$ 39, P$ 48, P$ 49, P$ 51
Patrz też: P$ 5, P$ 18, P$ 28
Simplus Team 1/4
2003 50 zł
2004
P$ 42
C:
K:
R2 - na rewersie napis "OBSLUGA KLIENTA" po malym odstepie
L K6
<<< P$ 43 Plus - kupony Simplus P$ 49 >>>
Simplus Team 2/4
2003 50 zł
2004
P$ 43
C:
K:
R2 - na rewersie napis "OBSLUGA KLIENTA" po malym odstepie
L K6
Simplus Team 3/4
2003 50 zł
2004
P$ 44
C:
K:
R2 - na rewersie napis "OBSLUGA KLIENTA" po malym odstepie
L K6
Simplus Team 4/4
2003 50 zł
2004
P$ 45
C:
K:
R2 - na rewersie napis "OBSLUGA KLIENTA" po malym odstepie
L K6
La Linea 30 - bez telefonu III
2003 30 zł
2005
P$ 46
C:
K:
brak logo telefonu na awersie, 30D - nautyczne 30 w ramce na rewersie
L K9 [1]
L K8 [2]
Identyczne: P$ 29, P$ 40, P$ 47, P$ 50
Patrz też: P$ 7, P$ 16, P$ 17, P$ 27
La Linea 30 - bez telefonu IV
2003 30 zł
2005
P$ 47
C:
K:
brak logo telefonu na awersie, 30N - normalne 30 w ramce na rewersie
L K5 [1]
L K6 [2]
L K6, nowy plastik [3]
L K6, nowy plastikz napisem [4]
Identyczne: P$ 29, P$ 40, P$ 46, P$ 50
Patrz też: P$ 7, P$ 16, P$ 17, P$ 27
Uwaga: Odniany [2], [3] i [4] róznia sie rodzajem plastiku. W [3] i [4] zastosowano plastik kilkuwarstwowy. Ponadto na rewersie [4] jest pod swiatlo widoczny napis SIMPLUS. Analogiczne odmiany wystepuja u karty P$ 49
La Linea 50 - bez telefonu IV
2003 50 zł
2005
P$ 48
C:
K:
brak logo telefonu na awersie, R3 - na rewersie napis "OBSLUGA KLIENTA" po duzym odstepie
L K8 [1]
L K9 [2]
Identyczne: P$ 30, P$ 39, P$ 41, P$ 49, P$ 51
Patrz też: P$ 5, P$ 18, P$ 28
La Linea 50 - bez telefonu V
2003 50 zł
2005
P$ 49
C:
K:
brak logo telefonu na awersie, R2 - na rewersie napis "OBSLUGA KLIENTA" po malym odstepie
L K5 [1]
L K6 [2]
L K5, nowy plastik [3]
Identyczne: P$ 30, P$ 39, P$ 41, P$ 48, P$ 51
Patrz też: P$ 5, P$ 18, P$ 28
Uwaga: Odniany [1] i [3] róznia sie rodzajem plastiku. W [3] zastosowano plastik kilkuwarstwowy. Ponadto na rewersie [3] jest pod swiatlo widoczny napis SIMPLUS. Analogiczne odmiany wystepuja u karty P$ 47
<<< P$ 50 Plus - kupony Simplus P$ 50 >>>
Rodzaje kodów paskowych i numerów zdrapek III
K10 - kod obok numeru
kod paskowy jest wydrukowany obok numeru, z prawej strony
Podobne kody:
K11
K10 - kod obok numeru
La Linea 30 - kod obok numeru
2003 30 zł
2005
P$ 50
C:
K:
L K10
Identyczne: P$ 29, P$ 40, P$ 46, P$ 47
Patrz też: P$ 7, P$ 16, P$ 17, P$ 27