POPRZEDNIA WYKAZ SERII NASTĘPNA

U 42. Usługi dodatkowe


Lista kart w serii:

Nr Ćwik. Fonok. TP S.A. Ilość
jednostek
Rodzaj
awersu
Rok
wydania
Nakład Opis
1. 501 496 501 25 x 1998 667 100 Usługi dodatkowe w centralach cyfrowych
2. 502 497 502 25 x 1998 655 000 Usługi dod. - ogr. połączeń wychodzących
3. 503 498 503 25 x 1998 688 500 Usługi dod. - przek. wyw. w przyp. nieob.
4. 504 499 504 25 x 1998 655 000 Usługi dod. - trójstronne połączenia
5. 527 520 527 25 x 1998 655 000 Usługi dod. - gorąca linia
6. 535 528 535 25 x 1998 655 000 Usługi dod. - VSAT łączność satelitarna
7. 540 533 540 25 x 1998 655 000 Usługi dod. - POLKOM 400 poczta elektr.
8. 552 545 552 25 x 1998 655 000 Usługi dod. - POLPAK T szybsza transmisja
9. 553 546 553 25 x 1998 655 000 Usługi dod. - automatyczne budzenie
10. 554 547 554 25 x 1998 655 000 Usługi dod. - proszę nie przeszkadzać
11. 574 566 580 25 x 1998 700 200 Usługi dod. - przek. wyw. przy zaj. linii
12. 593 586 590 25 x 1998 686 100 Usługi dod. - Internet dostęp do sieci
13. 607 582 605 25 x 1998 659 300 Usługi dod. - połączenie oczekujące
14. 628 630 627 25 x 1998 982 500 Usługi dod. - natychmiast. przek. wywołań


501
502
503
123
504
527
535
456
540
552
553
789
554
574
593
101112
607
628
1314POPRZEDNIA WYKAZ SERII NASTĘPNA